Start Z życia szkoły Rok szkolny 2012/2013 „Droga książki od autora do czytelnika”

„Droga książki od autora do czytelnika”

Po przeprowadzonych black porn zajęciach z Edukacji Czytelniczej i Medialnej w kasie II a i II b szkoły podstawowej  na temat „Droga książki od autora do czytelnika” zrodził się pomysł na ogłoszenie konkursu  na „stworzenie” przez uczniów własnej książki. Temat oraz rodzaj literacki był dowolny. Zadaniem uczniów było napisanie, korekta, redakcja, zilustrowanie i oprawienie własnej książki. Do konkursu zgłosiło się sześcioro uczniów –  z klasy II a – Zuzanna Grabowik  i II b – Amelia Grabowik, Karolina Chwieśko, Weronika Baranowska, Przemysław Malinowski, Anna Ciecierska.

Wszystkie prace zawierały ciekawą historię, piękne ilustracje i zostały starannie wykonane.

Ze względu na wyrównany poziom prac, komisja konkursowa w składzie: Agnieszka Węgłowska, Krystyna Waluś i Beata Chmielewska, postanowiła wszystkim uczestnikom konkursu przyznać równorzędne nagrody książkowe. W dniu 12.06.2013 – w bibliotece szkolnej – w obecności pani vice – dyrektor Marii Mroczkowskiej –   nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie jego uczestników.