Start

Witaj na stronie ZSS w Stradunach!

WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła wyposaża ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie. Uczy patriotyzmu i poszanowania tradycji oraz troski o zdrowie i środowisko.

 

MISJA SZKOŁY

  • Motywujemy uczniów do zdobywania i poszerzania wiedzy oraz rozwijania zainteresowań
  • Wychowujemy w poszanowaniu wartości patriotycznych i etycznych
  • Propagujemy zdrowy styl życia
  • Edukujemy uczniów do bezpiecznych zachowań w życiu codziennym

Organizacja pracy szkoły w dniu 01 IX 2014r. – rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Godzina

Organizacja pracy oddziałów/klas

Oddziały 0-I szkoły podstawowej

8.00 - 9.15

Spotkania integracyjne wychowawców z wychowankami/uczniami i ich rodzicami w salach

0a – p. E. Truszczyńska – sala 113

0b – p. E. Piórkowska – sala 204

Kl. Ia  SP – p. J. Adamczyk – sala 104

Kl. Ib SP – p. A. Węgłowska – sala 106

9.15 - 10.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej

10.00 - 11.00

Spotkanie wychowawców z wychowankami/uczniami

Oddziały II- VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum

8.00 – 8.15

Zorganizowany przemarsz uczniów klas pod opieką wychowawców do kościoła parafialnego.

8.15- 9.00

Udział uczniów i nauczycieli we Mszy Świętej

(opieka świetlicowa nad uczniami nie uczestniczącymi we mszy).

9.00- 9.15

Zorganizowany przemarsz uczniów klas pod opieką wychowawców do szkoły

9.15- 10.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej

10.00 – 11.00

Spotkanie wychowawców z uczniami w salach lekcyjnych

 

„Szkoła z prawami dziecka”

Odpowiedzialnymi za III edycję programu „Szkoła z prawami dziecka” w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach były: pani Joanna Laszczkowaka oraz pani Ewa Piórkowska. Celem podjętego przez nas zadania było przekazanie uczniom wiedzy o tym, czym są prawa dziecka, jak rozumieć artykuły Konwencji o prawach dziecka, co zrobić w sytuacji, kiedy prawa dziecka są łamane.

Więcej…

 

III Szkolny Pokaz Talentów

Po raz kolejny w naszej szkole panie Ewa Piórkowska, Urszula Czapczyk oraz Anna Borsukiewicz zorganizowały pokaz talentów wszelakich. 26.06.2014r. wszyscy chętni uczniowie klas 0-VI szkoły mogli zaprezentować swoje umiejętności tak szerokiemu gronu odbiorców. Młodzi, utalentowani ludzie wspaniale śpiewali, tańczyli i recytowali.

Więcej…

 

Projekt edukacyjny „Prawa dziecka”

W dniach  02 - 06.06.2014r. w Przedszkolu Samorządowym w Stradunach został przeprowadzony projekt edukacyjny pt. „Prawa dziecka”. W tym projekcie uczestniczyły dzieci z grupy trzylatków i czterolatków. Projekt kontynuowany był przez pięć kolejnych dni i oparty był o literaturę bajkową, na podstawie której dzieci poznawały prawa dziecka.

Więcej…

 

Zbieraliśmy plastikowe nakrętki dla Szymona

W roku szkolnym 2013/2014, podobnie jak w ubiegłych latach zbieraliśmy plastikowe nakrętki. Tym razem pomoc przeznaczona była na rehabilitację małego Szymona K. z Ełku. Chłopczyk objęty jest opieką i pomocą Fundacji „Mam serce”, szczegóły można znaleźć na stronie: http://www.mam-serce.pl/komu-pomagamy/stala-pomoc/48-rehabilitacja/302-komu-pomagamy-nowi

Więcej…